BON-feller - av selskinn:
Super glid og feste!

Hovedside

Produkter og priser

Bruksanvisning

Brukeruttalelser

Omtale i media

Bilder

Selfangst

Kontakt oss

Bestilling

Lenker

Selfangst

Vi bruker voksen grønlandssel som det finnes enorme mengder av i det nordlige Atlanterhavet. Her lever de av fisk, blekksprut og krepsdyr.

Det har vært kommersiell fangst av grønlandssel i flere århundrer. I dag drives kommersiell fangst av denne arten av Canada, Norge og Russland. Råd om kvotefastsettelse gies av International Council for the Exploration of the Seas (ICES) for det nordøstlige Atlanterhavet og Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) for det nordvestlige Atlanterhavet.

Beregninger av grønlandsselens konsum i Barentshavet viser at den kan konsumere torsk opp mot 300 000 000 kg pr. år.

Grønlandssel fanges også av urbefolkning, særlig langs vestkysten av Grønland om sommeren.

VI kjøper skinnene fra sikre leverandører som følger regelverket for selfangst.

De skinndelene vi ikke bruker, går bl.a. til skolsåleproduksjon og små gulvmatter.